Členské příspěvky

Termín úhrady je do 31.3. příslušného roku bankovním převodem na účet: 423322319/0800 (do poznámky napsat jméno a příjmení). Tento způsob je preferovaný, dále pak na cvičebních hodinách Šárce Menclové, nebo kontaktujte Alici Hodačovou tel. 602 612 221

Dospělí: 700 Kč
Senioři a ženy na mateřské dovolené: 500 Kč
Studenti: 400 Kč
Děti do 15 let: 300 Kč

Více informací:


Alice Hodačová

Hospodářka TJ

+420 602 612 221

Brigády

Každý člen TJ má ročně povinnost odpracovat 10 hodin brigádnických hodin.

Tuto povinnost nemají děti do 10 let a senioři nad 70 let a čestní členové.

Pokud nesplní člen brigády bude v dalším roce platit 100,-Kč za každou neodpracovanou hodinu.

Zájemci o brigády se hlásí u sportovního manažera Miroslava Fabíka mobil +420 602 227 673.

Evidence brigádnických hodin je zavedena od roku 2023.

Mohlo by vás zajímat

O nás

Kalendář akcí

Fotogalerie

Občerstvení Na hřišti