REZERVAČNÍ SYSTÉM TENISOVÝCH KURTŮ

Na kurtech TJ Jizera Káraný funguje on-line rezervační systém tenisových kurtů.

1. Hlavní kategorie hráčů

Členové

Všichni členové tenisového oddílu i další zájemci o hraní na kurtech TJ Jizera Káraný jsou/budou registrováni do rezervačního systému jako hráči a zároveň jim je/bude vytvořen uživatelský účet pro možnost vytvářet si v systému vlastní rezervace. Tento uživatelský účet je spojen s e-mailem a telefonním číslem uživatele. Na tento e-mail nebo na Whats App budou uživateli zaslány přístupové údaje – přihlašovací jméno a heslo (heslo si může uživatel změnit v linku Moje info a dále vpravo dole).

Po uhrazení permanentky je status uživatele/hráče nastaven na člena (skupina Člen), který může provádět rezervace bez další úhrady (ostatní z kreditu). Totéž se týká i nečlenů TJ, kteří budou mít zaplacenu permanentku ve vyšší ceně.

Bez uhrazení permanentky je uživatel/hráč zařazen ve skupině Kredit a může si vytvořit vlastní rezervaci pouze po vložení kreditu na účet TJ. Pokud by hráč bez uhrazené permanentky hrál s jiným hráčem, který již permanentku uhrazenou má, jako druhý hráč (spoluhráč), pohlíží se na něj z hlediska úhrady jako na nečlena, který je povinen uhradit adekvátní podíl z ceny nájmu kurtu.

Hosté/nečlenové

Hosté a nečlenové oddílu tenisu (resp. ti, kteří nemají zaplacenou permanentku) musí mít pro možnost vlastní rezervace také vytvořen uživatelský účet. O jeho vytvoření musí požádat administrátora rezervačního systému (Sam Straka – ideálně přes Whats App na 602366252).

Po vytvoření účtu a za předpokladu, že mají vložen kredit na bankovní účet TJ (nebo výjimečně) v hotovosti hospodářce TJ, mohou z tohoto kreditu vytvářet vlastní rezervace. Částka za rezervovanou dobu hraní se jim automaticky strhne z jejich kreditu.

Pro možnost registrace hráče do systému je nutné poskytnout následující povinné údaje: jméno, příjmení, mobil, e-mail na kontakt administrátora systému.

Neregistrovaní

Pro hosty, nečleny a hráče neregistrované v systému je možné také provést výjimečně rezervaci ad hoc přímo na kurtech v Občerstvení Na hřišti (Pouze rezervace na aktuální den). Potom je platba provedena výhradně v hotovosti obsluze Občerstvení Na hřišti. V případě telefonické rezervace je tato platná a bude provedena až po potvrzení úhrady za rezervaci od obsluhy občerstvení administrátoru systému. Pokud host po telefonické rezervaci bude hrát a neuhradí ji v hotovosti, bude mít dále trvalý zákaz hraní na kurtech. Cena těchto ad hoc rezervací v Občerstvení Na hřišti je dražší než rezervace z kreditu přes rezervační systém.


2. Přihlášení do systému

Do systému lze vstoupit buď přes web TJ Jizera Káraný (https://www.tjjizerakarany.cz/), kde je na hlavní straně i v sekci Tenis tlačítko VSTUP DO REZERVACE nebo přímým linkem do rezervačního systému:

https://www.onlinehq.cz/r/courts.php?klub=165

Pokud není uživatel přihlášený, uvidí pouze obsazenost kurtů bez údajů, kdo má jaký kurt v daný konkrétní termín rezervován.

V pravém horním rohu obrazovky je možnost zvolit přihlášení do systému. V přihlašovacím dialogu uživatel zadá své přihlašovací jméno (zaslané přihlašovací jméno) a heslo.

Po úspěšném přihlášení uživatel již vidí nejen obsazenost kurtů, ale i informace o konkrétních hráčích na jednotlivých kurtech a časech.

Systém lze používat nejen na počítači, ale i v internetových prohlížečích na tabletu nebo mobilu. Samozřejmě na mobilu jen s asi trochu menším komfortem způsobeným menší velikostí obrazovky.


3. Práce se systémem

Základní zobrazení ukazuje přehled všech kurtů na sedm dní včetně toho aktuálního.

Po kliknutí na tlačítko Detailní přehled (v liště nad přehledem kurtů) se zobrazí detailní přehled aktuálního (nebo zvoleného) dne. Kliknutím na tlačítko Velký přehled se vrátíme zpět na přehled sedmi dnů.

Potřebujeme li se pohybovat v čase mimo rozsah zobrazených sedmi dnů, lze zvolit počáteční den v kalendáři vlevo nahoře.

Pod kalendářem kliknutím na Moje info získáme přehled vlastních budoucích rezervací a hráči hradící rezervace z kreditu i stav jejich účtu. Vpravo dole je link pro změnu hesla.


4. Rezervace

Vložení rezervace

Chceme li provést rezervaci, klikneme v daném dni na počáteční hodinu rezervace a zvolíme délku rezervace (lze zadávat i s přesností na půlhodiny). Maximální délka rezervace jsou dvě hodiny. Pro možnost vložení rezervace je nutné uvést z rozbalovacího seznamu alespoň jednoho spoluhráče. Chce li hrát hráč registrovaný v systému s hráčem, který v systému není (ad hoc jednorázové hraní), má možnost vybrat imaginárního hráče Host Člena nebo Host Nečlena. V obou případech za tohoto hráče má povinnost uhradit adekvátní část ceny kurtu. Lze také uvést do textového pole poznámku pro správce systému a při rezervaci pro čtyřhru je povinností zde uvést i další jména hráčů. Následně stisknutím tlačítka Vložit rezervaci ji uložíme do systému. Tlačítkem Storno ji pak před uložením zrušíme.

Změna/zrušení rezervace

Pokud chceme již vloženou rezervaci upravit nebo zrušit, je třeba na ni nejlépe ve velkém sedmidenním přehledu kliknout. Rezervace se otevře v menším okně a jediné, co můžeme změnit přímo, je Poznámka. Většinou to tedy využijeme pro zrušení rezervace kliknutím na tlačítko Smazat tuto rezervaci a v dalším dialogu potvrdit Smazat. Případně lze v poznámce změnit jména dalších spoluhráčů pro čtyřhru.

Potřebujete li však změnit termín, nebo délku rezervace, existuje jen možnost stávající rezervaci zrušit a vložit novou s požadovanými správnými údaji.

Je třeba mít na paměti, že zrušit rezervaci bez stornovacího poplatku je možné nejpozději 24 hodin před začátkem rezervace. Toto platí jak pro členy oddílu tenisu s permanentkou, tak i pro hosty nebo členy TJ bez permanentky. Tato podmínka je v zájmu toho, aby si hráči nerezervovali kurty a následně je nevyužívali a jen je tak blokovali pro jiné.


5. Základní pravidla pro rezervace

Rezervace lze vkládat maximálně pro následujících 14 dní od daného okamžiku a nejpozději 30 minut před začátkem požadované rezervace.

Dle zkušeností s provozem systému například na kurtech v Houštce není umožněno pro hráče vkládat dlouhodobé (trvalé) rezervace do systému. Každý z registrovaných hráčů má možnost provádět rezervace na dva týdny dopředu s dostatečným počtem aktivních rezervací na to, aby si mohl požadovaný termín rezervovat běžnou rezervací.

Každý uživatel/hráč může mít maximálně 20 aktivních rezervací.

V případě, že na kurtu hrají jen hráči, kteří nemají permanentky, kredit se strhne za celou rezervaci pouze z kreditu prvního hráče. Je pak na hráčích, aby se sami mezi sebou domluvili na rozdělení ceny.

V případě, že na kurtu bude hrát člen s permanentkou a hráč bez permanentky (host), je třeba uvést jako prvního hráče s permanentkou. Rezervace bude registrována zdarma, ale hráč s permanentkou má povinnost zajistit úhradu adekvátního podílu na ceně kurtu za hráče bez permanentky převodem platbou na účet TJ (do poznámky uvést HOST, jméno a datum a čas hraní). Výjimečně (platí pouze pro hráče neregistrované v rezervačním systému) lze úhradu za kurt zaplatit v občerstvení Na hřišti u obsluhy. Pro takové účely, kdy nečlen nemá registraci v systému (hraje ad hoc host bez potřeby registrace do systému) jsou v systému zavedení dva imaginární hráči – Host Člena a Host Nečlena. Toto pravidlo platí i pro případy čtyřhry, kdy jeden nebo dva z hráčů mají permanentky. V takovém případě se cena za pronájem kurtu vydělí čtyřmi (zaokrouhleno na celé Kč) a rezervující hráč s permanentkou garantuje úhradu ceny pronájmu kurtu za podíly hráčů bez permanentek (pro čtyřhru je povinnost uvést zbývající dva hráče do Poznámky rezervace).


6. Sankce

V případě, že hráč/člen nezruší rezervaci nejpozději 24 hodin před jejím počátkem a nepodaří se najít náhradu (kurt bude v rezervovanou dobu prázdný), je hráč/člen, který rezervaci zadal, povinný uhradit hospodářce TJ poplatek za nevyužitou rezervaci 100,-Kč/hodinu v hotovosti, případně převodem platbou na účet jednoty (do poznámky uvést STORNO, jméno a datum a čas nevyužité rezervace). Je li to hráč platící z kreditu, je mu stržena z kreditu plná částka za rezervaci.

Do doby úhrady tohoto poplatku má hráč pozastavenu možnost dalších vlastních rezervací.

Při zavádění rezervačního systému vycházíme z předpokladu, že sportovci jsou a budou fér a nebudou podmínky rezervačního systému obcházet například tím, že hráči s permanentkou budou rezervovat kurt pro nečleny. Tímto chováním by v podstatě okrádali TJ Jizera Káraný a potažmo i ostatní poctivé členy. Pokud by se však podobné excesy objevily, budou přijata sankční opatření, která se pokusí jim zamezit.


Kontakt správce tenisových kurtů

Petr Řehánek - +420 722925161


Kontakt administrátor systému

Sam Straka - +420 602366252


Kontakt hospodářka TJ

Alice Hodačová - +420 602612221

Číslo účtu: 423322319/0800