REZERVACE KURTŮ


  1. Hráči registrovaní v rezervačním systému TJ JIZERA KÁRANÝ si musí rezervovat kurty výhradně přes rezervační systém. Link je na webu tjjizerakarany.cz a níže v QR kódu.
  2. Návod a základní pravidla pro rezervace v tomto systému jsou na webu TJ v linku TENIS (QR kód níže), nebo jsou k nahlédnutí v tištěné podobě na vyžádání v občerstvení Na hřišti.
  3. Hráči neregistrovaní v rezervačním systému si nemohou udělat vlastní rezervaci a mohou na kurtech hrát pouze jako hosté s registrovaným hráčem, který zadal rezervaci v systému (hradí adekvátní část ceny pronájmu) nebo za splnění následujících podmínek:


  1. Požádají obsluhu občerstvení Na hřišti o kontrolu obsazenosti kurtů.
  2. Obsazenost kurtů si zájemce může zkontrolovat i sám bez přihlášení do rezervačního systému. Nepřihlášený uživatel uvidí pouze obsazenost kurtů bez uvedení jmen hráčů s rezervacemi. Link je na webu tjjizerakarany.cz a níže v QR kódu.
  3. Pokud je v požadovanou dobu některý z kurtů volný, požádají obsluhu o provedení rezervace v rezervačním systému jako Host. Po potvrzení a provedení rezervace kurtu, mají na domluvenou dobu kurt k dispozici.
  4. Před hrou uhradí obsluze poplatek za hraní ve výši 250,-Kč/hodinu v hotovosti. Bez úhrady předem nelze na kurtu hrát a obsluha by neprodleně tuto rezervaci zrušila.
  5. Po hře upraví a připraví kurt pro další hru pro ostatní hráče. To znamená na antuce srovnají kurt hrablem a poté projedou kurt sítí do spirály z vnějšku dovnitř. Na umělé trávě projedou kurt opět spirálou z vnějšku dovnitř košťaty připravenými na kurtu.
  6. Hraní na zdi se nerezervuje a je na hráčích, aby se vzájemně rozumně domluvili na střídání. V případě vyššího zájmu mají přednost hráči s permanentkou. Úprava antuky u zdi je stejná jako na antukových kurtech a je povinnost ji provést.
  7. Je dobré si uvědomit, že pouze pokud mají hráči (nečlenové) registraci v systému a uhrazený kredit nebo zakoupenou permanentku, mají jistotu rezervace na kurty ve volných časech. Rezervace bez registrace v systému na hřišti nebo následně přes telefon jsou bez záruky možnosti hraní a měly by být využívány jen mimořádně.


QR kód link na web TENIS QR kód rezervační systém