REZERVACE KURTŮ NA HŘIŠTI

Hráči neregistrovaní v rezervačním systému si nemohou udělat vlastní rezervaci a mohou na kurtech hrát pouze s registrovaným hráčem, který zadal rezervaci v systému nebo výjimečně pro jednorázové hraní za splnění následujících podmínek:


  1. Požádají obsluhu občerstvení Na hřišti o kontrolu obsazenosti kurtů.
  2. Obsazenost kurtů si zájemce může zkontrolovat i sám bez přihlášení do rezervačního systému. Nepřihlášený uživatel uvidí pouze obsazenost kurtů bez uvedení jmen hráčů s rezervacemi. Link je na webu tjjizerakarany.cz a níže v QR kódu.
  3. Pokud je v požadovanou dobu některý z kurtů volný, požádají obsluhu o provedení rezervace v rezervačním systému jako Host. Pouze po potvrzení, provedení rezervace kurtu v systému a úhradě poplatku, mají na domluvenou dobu kurt k dispozici. V případě, že obsluha občerstvení Na hřišti nemůže provést rezervaci v systému (špatné datové připojení k internetu, časové vytížení obsluhou a podobně), může zájemce o hraní zavolat na číslo 602366252 (administrátor rezervačního systému Sam Straka) a požádat ho o provedení rezervace. Je si však třeba uvědomit, že administrátor systému nemusí být vždy okamžitě schopen vyhovět (buď hraje a tedy nezvedá telefony, je pracovně zaneprázdněn atd.). Tedy opravdu se velmi důrazně doporučuje si nechat udělat registraci do rezervačního systému (registrace je zdarma) a mít tak možnost si rezervace sám zadávat (Je to i levnější).
  4. Před hrou uhradí obsluze poplatek za hraní ve výši 300,-Kč/hodinu v hotovosti. Bez úhrady předem nelze na kurtu hrát a obsluha by neprodleně tuto rezervaci zrušila.
  5. Po hře upraví a připraví kurt na další hru pro ostatní hráče. To znamená na antuce srovnají kurt hrablem a poté projedou kurt sítí do spirály z vnějšku dovnitř. Na umělé trávě projedou kurt opět spirálou z vnějšku dovnitř košťaty připravenými na kurtu. (Úpravu kurtu zahájí tak, aby byla ukončena do konce rezervované doby.)

Hraní na zdi se nerezervuje a je na hráčích, aby se vzájemně rozumně domluvili na střídání. V případě vyššího zájmu mají přednost hráči s permanentkou. Úprava antuky u zdi je stejná jako na antukových kurtech a je povinnost ji provést.

<- QR kód link na web TENIS QR kód rezervační systém ->